PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007
SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 2001-

Hannelore Kraft

Urodziła się 12.VI.1961 r. Mülheim an der Ruhr jako Hannelore Külzhammer. Maturę zdała w 1980 r. Potem pracowała jako kasjerka bankowa. W 1982 r. zaczęła studiować ekonomię na Uniwersytecie Duisburg-Essen. Swą edukację kontynuowała w King's College London w latach 1986-1987. Studia ukończyła w 1989 r. w Duisburgu. W okresie 1989-2001 była doradczynią i kierowniczką projektów w Centrum na rzecz Innowacji i Techniki w swym rodzinnym mieście. Stała także wówczas na czele Euro Info Centre.

W 1994 r. wstąpiła do Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD). Od 02.VI.2000 r. zasiada w parlamencie Nadrenii Północnej-Westfalii. Od 24.IV.2001 r. do 12.XI.2002 r. piastowała stanowisko ministra ds. federalnych i europejskich. W okresie 12.XI.2002-31.V.2005 była ministrem nauki i badań. 20.I.2007 r., dwa lata po wyborczej przegranej SPD, pani Kraft została przewodniczącą krajowej filii SPD. 13.XI.2009 r. wybrano ją na przewodniczącą federalnej SPD.

09.V.2010 r. odbyły się kolejne wybory parlamentarne w Nadrenii Północnej-Westfalii. Rządząca tam dotychczas koalicja Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) oraz liberalnej Wolnej Partii Demokratycznej (FDP), kierowana przez premiera Jürgena Rüttgersa  straciła absolutną większość. Hannelore Kraft wraz z Związkiem 90/Zielonymi  oraz przy parlamentarnym Lewicy utworzyła rząd mniejszościowy. 14.VII.2010 r. została pierwszą kobietą-premierem w historii Nadrenii Północnej-Westfalii. Połowę tek (5) w swoim rządzie powierzyła kobietom. Wicepremierem i ministrem edukacji została Sylvia Löhrmann z Zielonych. W okresie 01.XI.2010-01.XI.2011 była pierwszą przewodniczącą Bundesratu (izby wyższej federalnego parlamentu) w historii Niemiec. Hannelore Kraft odeszła z Kościoła Rzymskokatolickiego i została ewangeliczką. Jest mężatką i matką jednego syna.