KANDYDATKI NA PREZYDENTA 1991-1999

Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz

Hanna Gronkiewicz-Waltz urodziła się 04.XI.1952 r. w Warszawie. W 1975 r. ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po tym, jak obroniła pracę magisterską z zakresu międzynarodowego prawa publicznego, została pracownikiem naukowym w Zakładzie Prawa Administracyjnego porównawczego i Zarządzania Gospodarką Narodową w Instytucie Nauk Prawno - Administracyjnych. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 1985 r. W X.1994 r. Rada Wydziału PRAWA UW nadała jej tytuł profesora nadzwyczajnego. Jej mąż Andrzej Waltz, absolwent Politechniki Warszawskiej, pracuje w Instytucie Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej. Mają córkę Dominikę.  W 1980 r. była członkinią-założycielką koła NSZZ "Solidarność" na swoim wydziale (od 1989 r. była jego przewodniczącą). W 1982 r. zaangażowała się w Ruch Odnowy w Duchu Świętym. Od 1989 r. była ekspertem sejmowym i senackim w dziedzinie prawa publicznego z uwzględnieniem prawa bankowego i jego nowelizacji. Jej praca habilitacyjna z 1993 r. dotyczyła przejścia od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej i roli banku centralnego w tym procesie. Oprócz tego, jest autorką ponad 40 prac naukowych oraz współautorką podręcznika prawa administracyjnego i gospodarczego. W 1991 r. opracowała ekspertyzę dla NBP związaną z zasadami działania i strukturą tej instytucji, przyczyniając się w ten sposób do nowelizacji prawa bankowego. Później została członkinią Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego powołanej przez prezesa NBP. W toku swojej kariery odbywała też staże zagraniczne - m.in. w zakresie prawa amerykańskiego w Leyden i w zakresie prawa międzynarodowego w Hadze oraz w Szkole Letniej Prawa Amerykańskiego. Była także stypendystką rządu francuskiego na Sorbonie. W 1992 r. (II.-III.) została kierownikiem Zakładu Prawa Zarządzania Gospodarką Narodową oraz adiunktem na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej. Od stycznia do marca 1992 r. była doradcą w Zespole Analiz, Budżetu i Finansów NIK.
W latach 1992-2001 była prezesem Narodowego Banku Polskiego. Jej zasługi to m.in. wzmocnienie niezależności banku centralnego, dynamiczny rozwój sektora bankowego i wypracowanie klarownej polityki licencyjnej. Uczestniczyła w dwóch poważnych przemianach polskiego systemu bankowego - denominacji złotego i upłynnienia jego kursu wobec walut wymienialnych. Dzięki jej zabiegom, powstrzymano narastające zagrożenie inflacją. Nagrodzono ją wieloma prestiżowymi wyróżnieniami, a jej działania na rzecz przemian w polskim systemie bankowym doceniły magazyny "Życie gospodarcze", "The Warsaw Voice" i "The Central European".  
W wyborach prezydenckich z 05.XI.1995 r. poparło ją Zjednoczenie Chrześcijańsko Narodowe. W I turze zajęła 7 miejsce z 2.76 % głosów.
Od 2001 do 2004 r. była wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (odpowiada za zasoby ludzkie i administrację). Od 2005 r. działa w Platformie Obywatelskiej (PO). 03.III.2005 r. została komisaryczną szefową PO w Warszawie. W wyborach parlamentarnych z 25.IX.2005 r. została wybrana największą liczbą głosów z listy PO w okręgu warszawskim. W Sejmie V kadencji przewodniczy Komisji Skarbu Państwa. 28.XII.2005 r. została ogłoszona przez Platformę Obywatelską kandydatką w wyborach na stanowisko prezydenta Warszawy. W I turze z 12.XI.2006 r. zdobyła drugie miejsce z 34,23% głosów. 26.XI.2006 r., podczas II tury, uzyskała 53,18% głosów. 02.XII.2006 r. została pierwszą kobietą-prezydentem Warszawy. Od 24.VI.2006 r. jest wiceprzewodniczącą PO. 13.I.2009 r. została p.o. przewodniczącej mazowieckiej PO. Będzie pełnić obowiązki do czasu wyborów nowych władz partii, czyli do XII.2009 r. Jej mężem jest Andrzej Waltz. Mają córkę Dominikę i wnuka Stefana.