PRZYWÓDCZYNIE PARTII
GUBERNATORKI 2002-

Hanja Maij-Weggen

Urodziła się 29.XII.1943 r. w Emmen. W latach 1961-1963 studiowała pielęgniarstwo, a w okresie 1963-1969 - pedagogikę społeczną. Od 1965 do 1977 r. wykładała w szkołach zawodowych na poziomie średnim i wyższym. W latach 1977-78 była członkinią holenderskiej delegacji rządowej do ONZ. Od 1986 r. do 1989 r. była wiceprzewodniczącą frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. W okresie 07.XI.1989-16.VII.1994 była ministrem transportu i zarządzania zasobami wodnymi. W latach 1994-95 była współ-przywódczynią Apelu Chrześcijańsko-Demokratycznego (CDA). Od 01.X.2003 r. jest komisarzem królowej w prowincji Północna Brabancja.