MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Halina Wasilewska-Trenkner

Urodziła się 26 kwietnia 1942 roku w Warszawie. Po ukończeniu XV Liceum Ogólnokształcącego im. Narcyzy Żmichowskiej podjęła studia na Wydziale Ekonomii i Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH). W 1964 r. złożyła egzaminy magisterskie i rozpoczęła pracę w Katedrze Statystyki i Demografii SGPiS (SGH), w której pracowała do 1974 r. - ostatnio na stanowisku adiunkta. W 1973 roku złożyła egzamin doktorski. W 1974 r. podjęła pracę w Sekretariacie Rządowej Komisji Ludnościowej działającej w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1986 roku została powołana na stanowisko wicedyrektora w Zespole Zatrudnienia i Dochodów Ludności w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1987 roku została - w ramach reorganizacji instytucji - przeniesiona na stanowisko wicedyrektora w Zespole Systemów Regulacyjnych i Metod Planowania. Stanowisko to zajmowała do momentu rozwiązania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1989 roku została mianowana Dyrektorem Departamentu Systemu Ekonomicznego w Centralnym Urzędzie Planowania, a w 1991 r. powołana na stanowisko Dyrektora Departamentu Strategii Gospodarczej w CUP. Z dniem 28 października 1991 r. powierzono jej stanowisko Sekretarza Stanu w CUP. W okresie 1975-1990 pełniła z wyboru funkcję Sekretarza Naukowego Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Opublikowała wiele prac z zakresu demografii, polityki ludnościowej i zagadnień makroekonomicznych, zwłaszcza dotyczących powiązań problemów demograficznych i gospodarczych. Kilka z tych prac opublikowanych zostało za granicą. W latach 1991-1992 pełniła funkcję przewodniczącej 29 sesji Senior Economic Advisers, działającej przy EKG ONZ w Genewie. Od 20 listopada 1995 r. do 28 sierpnia 2001 r. pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów. W dniu 28 sierpnia 2001 roku została powołana na stanowisko Ministra Finansów RP. Zajmowała je do 19 października 2001 r. Od 22.X.2001 r. do 12.VIII.2002 r. ponownie pełniła funkcję podsekretarza stanu w tym resorcie i i Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych, później do 22.I.2004 r. - sekretarza stanu. 15.I.2004 r. została członkinią Rady Polityki Pieniężnej zgłoszoną przez Senat. Zasiadała w niej do 2010 r. W 2006 r. prokurator przedstawił jej zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych, w wyniku czego Skarb Państwa miał stracić kilkadziesiąt milionów złotych w tzw. aferze Laboratorium Frakcjonowania Osocza. W VI.2008 r. w tej sprawie m.in. przeciwko niej został skierowany akt oskarżenia. Zna angielski i francuski. Jest mężatką, ma dwoje dzieci (syna i córkę).