KOBIETY P.O. MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Hajah Masna binti Omer Ali (1948-)

W 1975 dowodziła Kobiecym Korpusem Policyjnym. Od 1997 r. jest ambasadorem i wiceministrem spraw zagranicznych. Jest siostrą sułtana Hassanala Muizzaddin Waddaulah Bolkiaha i żoną Pengirana Lela Sahibun Najabah Pengiran Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haja Abu Bakara. Natomiast jej pełny tytuł brzmi : Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajjah Masna bini al-Marhum Paduka Sri Begawan Sultan Muda ‘Omar Ali Saif ud-din Sa’ad ul-Khairwaddien or Yang Teramat Mulina Pengiran Anak Puteri. Obowiązki ministra spraw zagranicznych sprawowała w następujących okresach: 1997, III-IV.1998, 1999, XI.2000 - jako przewodnicząca delegacji Brunei na szczyt Współpracy Ekonomicznej Azji i Pacyfiku (APEC), 2001 - jako przewodnicząca delegacji Brunei na szczyt Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), I.2002, VI.2003 - jako przewodnicząca delegacji Brunei na szczyt Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), 29.VI-04.VII.2004 - przewodnicząca delegacji Brunei na szczyt Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz IX.2006.