GUBERNATORKI 1981-1990

Gu Xiulian

Urodziła się w XII.1936 r. w Nantong w prowincji Jiangsu. Jest rodowitą Chinką (Han). W 1956 r. zapisała się do Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Z wykształcenia jest ekonomistką. Uczyła się w kadrowej szkole bezpieczeństwa publicznego w północno-wschodniej prowincji Liaoning (1953-1954). Później pracowała w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego w mieście Benxi w prowincji Liaoning (1954-1958). W latach 1958-1961 pobierała nauki w Średniej Szkole Maszynerii Metalurgicznej w Shenyang. Była technikiem i członkinią kadry Chińskiej Komunistycznej Ligi Młodzieżowej w Korporacji Metalurgicznej Jinchuan w północno-zachodniej prowincji Gansu (1961-1964). W okresie 1964-1969 była technikiem w Ministerstwie Przemysłu Tekstylnego. W latach 1973-1982 sprawowała funkcję wiceministra Państwowej Komisji Planowania oraz wiceministra Państwowej Komisji Planowania Rodziny. W 1982 r. została sekretarzem Prowincjonalnego Komitetu KPCh w prowincji Jiangsu, a w latach 1983-1989 była jej gubernatorem. W okresie 1989-1998 była ministrem przemysłu chemicznego. Była także wiceprzewodniczącą 7-go i 8-go Komitetu Wykonawczego Ogólnochińskiej Federacji Kobiet. W I.1999 r. została wiceprzewodniczącą 3-ej Rady Chińskiego Funduszu Rozwojowego Kobiet, a w 2001 r. stanęła na jego czele. W 2002 r. została wiceprzewodniczącą Ogólno chińskiej Federacji Kobiet. W 1998 r. została deputowaną na Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL). W III.2003 r. została wiceprzewodniczącą Stałego Komitetu 10-go OZPL na jego pierwszej sesji. 25.VIII.2003 r. zastąpiła Chen Muhua na stanowisku przewodniczącej Ogólno chińskiej Federacji Kobiet.