GUBERNATORKI 1996-1999

Grażyna Anna Sztark

Urodziła się 17.XII.1954 r. w Czaplinku. Ma wykształcenie wyższe zawodowe. W latach 80. działała w NSZZ "Solidarność". W okresie 1998-01.I.1999 była ostatnim wojewodą koszalińskim. Potem pracowała jako główny specjalista w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. W latach 1998-2002 zasiadała w sejmiku zachodniopomorskim. Od 2002 do 2006 r. była radną w powiecie białogardzkim. Najpierw była związana z Akcją Wyborczą Solidarność, a potem z Platformą Obywatelską. W latach 2006-2007 ponownie zasiadała w sejmiku zachodniopomorskim. Od 05.XI.2007 r. jest senatorem. 17.XI.2010 r. została wybrana na wicemarszałka Senatu. Jest stanu wolnego.