WŁADCZYNIE 1000-1100

Godila von Rothenburg

Urodziła się około 977 r. jako córka grafa Wernera I von Rothenburg. Jej krewnym był biskup Wigfried z Verdun. Jej pierwszym mężem był Lotar III, graf von Walbeck. Z tego związku pochodzili: Werner (ok. 990-1014), Bertold, Dietrich, Brigitta (opatka klasztoru w Magdeburgu) i Liutger-Lothar. W 1003 r. po śmierci Lotara, objęła regencję w Rothenburgu i Nordmarku w imieniu 13-letniego syna Wernera. W 1007 r. wyszła ponownie za mąż za Hermanna II, grafa von Werl. Urodziła mu Rudolfa i Matyldę. Godila von Rothenburg zmarła 18.VI.1015 r.