PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000 
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Mercedes Gloria Salguero Gross

1982 druga sekretarz Zgromadzenia Konstytucyjnego,
1994-95 przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego,
1996- przewodnicząca Nacjonalistycznego Sojuszu Republikańskiego ARENA (skrajnie prawicowy, reprezentujący latyfundystów i wielką burżuazję),

01.VI.2004-01.VI.2009 prezydencka komisarz (w randze członkini rządu) ds. regulacji (Presidental Commissioner for Governability).