PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010

Glenys Kinnock

Urodziła się 07.VII.1944 r. w Roade w hrabstwie Northamptonshire jako Glenys Elizabeth Parry. W wieku 15 lat wstąpiła do Partii Pracy. Ukończyła w 1965 r. historię i pedagogikę na University College w Cardiff. Potem pracowała jako nauczycielka. Wyszła za mąż w 1967 r. za Neila Kinnocka, byłego przywódcę Partii Pracy, z którym ma dwoje dzieci. Od 1994 do 2009 r. była posłanką do Parlamentu Europejskiego. W latach 1994-2002 była pierwszą wiceprzewodniczącą Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku i Unii Europejskiej (ACP-EU). Od 2002 do 2009 r. współprzewodziła tej instytucji. 05.VI.2009 r. została ministrem stanu ds. europejskich w rządzie premiera Gordona Browna i dożywotnią członkinią Izby Lordów jako baronowa Kinnock of Holyhead. 12.X.2009 r. została zdymisjonowana z funkcji ministra stanu ds. europejskich. 13.X.2009 r. objęła stanowisko ministra stanu ds. Afryki, Ameryki Południowej, Australazji i Pacyfiku, polityki konsularnej, olimpiady, protokołu, zasobów ludzkich i różnorodności, Ameryki Środkowej i Karaibów oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych.