MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Gladys María Bejerano Portela

Urodziła się 07.I.1947 r. Ukończyła studia z zakresu nauk społecznych. Przez 30 lat pracowała dla rządu i Komunistycznej Partii Kuby. W okresie 2001-24.V.2006 była wiceministrem audytu i kontroli. 24.V.2006 r. zastąpiła Linę Olindę Pedraza Rodriguez na stanowisku ministra audytu i kontroli.