WŁADCZYNIE 1000-1100

Gizela Szwabska

Urodziła się 13.XI.989 r. jako druga córka księcia Hermanna II z Szwabii i Gerbergi z Burgundii. W 1002 r. wyszła za mąż za grafa Bruno z Braunschweigu. W tym małżeństwie urodzili się syn Liudolf i córka Gizela. Jej drugim mężem został książę Ernest I z Szwabii. Gizela została współwładczynią tego kraju u jego boku. Miała z nim synów Ernesta II i Hermanna IV. Ich małżeństwo zostało uznane za nieważne kanonicznie z powodu zbyt bliskiego pokrewieństwa. Mimo tego po śmierci Ernesta I, w 1015 r., Gizela została regentką Szwabii w imieniu syna Ernesta II. Na początku 1017 r. jej trzecim mężem został książę frankoński Konrad II. Z tego związku pochodzili: przyszły cesarz Henryk III, Beatrix i Matylda. 21.IX.1024 r. wraz z trzecim mężem została koronowana na królową Niemiec. W 1026 r. zostali królem i królową Włoch. 26.III.1027 r. koronowano ich w Rzymie na cesarza i cesarzową. Brała aktywny udział w sprawach państwa jak współwładczyni. Uczestniczyła w Radach Cesarskich. W 1032 r. dzięki jej interwencji jej krewny Rudolf III, król Burgundii, przekazał tron jej mężowi Konradowi II. Cesarzowa Gizela interesowała się także sprawami kościelnymi i miała wpływ na nominacje biskupie i opackie oraz uczestniczyła w synodach. Jej trzeci mąż zmarł w 1039 r. i jego następcą został ich syn Henryk III. Matka nie pozostawała z nim w dobrych stosunkach i nie miała już tak wielkich wpływów politycznych. Zmarła 14 lub 15.II.1043 r.