PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010

Giedrė Purvaneckienė (1945-)

W 1968 r. ukończyła Uniwersytet Wileński a potem, przez 5 lat, była zatrudniona w Akademii Nauk. Od 1973 r. do dzisiaj jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wileńskiego. Ma stopień naukowy doktora nauk społecznych. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych i szkoleniach w Norwegii, Szwecji i USA. Jest autorką ponad 50 publikacji naukowych opublikowanych na Litwie i za granicą. Często jest zapraszana na spotkania międzynarodowe poświęcone eliminacji przemocy domowej. W latach 1994-97 była radcą państwowym ds. kobiet przy Urzędzie Premiera i doradczynią rządu ds. kobiet i rodziny. Była przewodniczącą litewskiej delegacji rządowej na Szczyt Kobiet w Wiedniu w 1994 r. oraz na Światową Konferencję Kobiet ONZ w Pekinie w 1995 r. Była kierowniczką zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie Planu Polepszenia Sytuacji Kobiet na Litwie. W latach 1997-2000 pracowała w krajowym urzędzie UNDP jako doradczyni ds. płci (gender in development). W 2000 r. została posłanką do Sejmu z ramienia Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LSDP). Zasiadała w komisji bezpieczeństwa narodowego i obrony i kierowała komisją ds. rodziny i dzieci. Od 2001 r. przewodziła także litewskiej delegacji do Zgromadzenia Bałtyckiego. Należy do Rady i Prezydium LSDP, a także jest przewodniczącą Unii Kobiet Socjaldemokratycznych. Założyła Centrum Women Studies na Uniwersytecie Wileńskim. Angażowała się także w powstanie pozarządowej organizacji Centrum Informacji o Sprawach Kobiet. Przez długi okres była przewodniczącą jego zarządu. Była członkinią litewskiej komisji Międzynarodowego Roku Rodziny i narodowego komitetu przygotowawczego na Światową Konferencję Kobiet ONZ w Pekinie. W latach 2001-02 była wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Bałtyckiego. W 2002 r. i od 2003 r. stoi na jego czele. Pani Purvaneckienė mówi po litewsku, rosyjsku, angielsku i polsku. Jest mężatką, matką dwojga dzieci i babcią dwóch wnuczek. Jej mąż jest doktorem medycyny, syn socjologiem, a córka studiuje komunikację międzynarodową na Uniwersytecie Wileńskim.