WŁADCZYNIE 1100

Gertruda von Suppilenburg

Urodziła się 08 (lub 18).IV.1115 r. Była córką cesarza Lotara III i cesarzowej Richenzy von Northeim. 29.V.1127 r. jej pierwszym mężem zostałł Henryk X Dumny, książę Bawarii. Decydującą rolę w mianowaniu go księciem Saksonii (po śmierci cesarza Lotara) odegrały Gertruda i jej matka. Henryk X zmarł w 1139 r. Ich syn Henryk Lew w 1142 r. został mianowany księciem Saksonii. Gertruda sprawowała regencję w jego imieniu nawet po tym, gdy po raz drugi wyszła za mąż za margrabiego Austrii Henryka II Jasomirgoota. Do zawarcia tego związku doszło 01.V.1142 r. W 1143 r. księżna urodziła córkę Richardis. W rządach nad Saksonią pomagała jej matka, cesarzowa Richenza. W 1143 r. jej drugi mąż został mianowany księciem Bawarii. Gertruda władała Saksonią używając tytułu "ducissa and ductrix". Była osobą bardzo zaangażowaną w sprawy polityczne Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i wpływową. Zmarła 18 (lub 20).IV.1143 r.

Źródło:

1. Wikipedia.