WŁADCZYNIE 1000-1100

Gertruda von Haldensleben

Urodziła się ok. 1040 r. jako córka hrabiego Konrada von Haldensleben. Jej pierwszym mężem był Fryderyk, hrabia Formbach. W 1056 r. odziedziczyła po wuju Wilhelmie hrabstwo Haldensleben. W 1059 r. wyszła po raz kolejny za mąż za Ordulfa, księcia Saksonii, i jej posiadłości zostały włączone do jego księstwa. Z pierwszego związku pochodziła tylko jedna córka, Jadwiga, która była matką cesarza Lotara III. Z drugim mężem miała syna Bernarda. Była centralną postacią wewnątrzniemieckiej opozycji przeciwko cesarzowi Henrykowi IV. Ten ostatni uwięził ją ok. 1076 r. Hrabina zmarła 21.II.1116 r.