WŁADCZYNIE 1000-1100

Gertruda Saksońska

Urodziła się ok. 1030 r. Była córką księcia Bernarda II z Saksonii i Eiliki z Szweinfurtu. Ok. 1050 r. poślubiła hrabiego Florisa I z Holandii. W 1052 r. na świat przyszedł ich syn, Dirk. 28.VI.1061 r., po śmierci ojca, został on hrabią Holandii jako Dirk V. Rządy w jego imieniu do 1069 r. sprawowała matka. Toczyli spory o ziemie z Wilhelmem I, biskupem z Utrechtu. Aby wzmocnić pozycję swoją i syna, Gertruda w 1063 r. ponownie wyszła za mąż za Roberta z Flandrii. Odtąd oboje rządzili jako współregenci i toczyli wojny z sąsiednimi władcami. Gertruda zmarła 04.VIII.1113 r.