KANDYDATKI NA PREZYDENTA 1991-1999

Gertraud Knoll

Urodziła się 07.XII.1958 r. w Linzu. Ma dwójkę rodzeństwa: Heidemarie (1953-) i Heinza (1963-). 17.IX.1977 r. zawarła związek małżeński z Otmarem Knollem. 21.VI.1977 r. zdała maturę. Od X.1977 r. do II.1982 r. studiowała teologię na Uniwersytecie Wiedeńskim. Potem przez rok była asystentką uniwersytecką ds. teologii systematycznej na tej samej uczelni. Potem została zwolniona, aby dokończyć wykształcenie kościelne. W 1983 r. objęła urząd wikarego w Stoob, pracowała w gminach w Lutzmannsburg i Weppersdorf. W II.1984 r., po decyzji Głównej Rady Kościelnej, przeniosła się do  Weppersdorf. Tam została ordynowana (wyświęcona) 24.III.1985 r. przez superintendenta (biskupa) dr. Gustava Reingrabnera. Została bezpośrednio powołana poprzez wybory rady gminnej Weppersdorf na jej proboszcza. Została wprowadzona na urząd 25.VI.1985 r. jako pierwsza kobieta-proboszcz w diecezji Burgenland. Potem urodziła trójkę dzieci: Esther Naomi (27.III.1991 r.), Eleni Ruth (25.VII.1993 r.) i Levi Simeona (22.IX.1997 r.). 28.IV.1994 r. została wybrana przez Zgromadzenie Superintendentów (ok. 70 delegatów) diecezji Burgenland na pierwszą w historii Austrii kobietę-superintendenta (biskupa). Swój urząd objęła 01.X.1994 r. 23.X.1994 r. jej wprowadzenia na urząd dokonał biskup D. Dieter Knall w Lutzmannsburg. 01.III.1998 r. zgłosiła swoją kandydaturę na urząd prezydenta Austrii. W expose wygłoszonym na konferencji prasowej w Wiedniu przedstawiła się jako kandydatka niezależna od opcji politycznych. Mówiła, że w przypadku jej wygranej mottem jej polityki będzie "budowanie porozumienia między wiarami, politykami, między ludźmi". Rozszerzenie Unii Europejskiej o nowych członków, na które większość Austriaków spogląda z obawą, uznała za wielką szansę rozbudzenia austriackiej inicjatywy. Zdecydowanie opowiedziała się za utrzymaniem neutralności Austrii. Ponieważ w Austrii obowiązuje zasada, że dostojnik Kościoła nie może pełnić wysokiej funkcji państwowej, pani Knoll inaugurując kampanię wyborczą zrzekła się swoich duchowych powinności i zrezygnowała z pobierania pensji. Heide Schmidt, kandydatka i przewodnicząca opozycyjnego Forum Liberalnego (LIF) zaleciła swoim wyborcom, żeby "przerzucili" głosy na Knoll w drugiej turze wyborów, jeśli pierwsza nie przyniesie rozstrzygnięcia. 19.IV.1998 r. zajęła drugie miejsce z 13.5% głosów. Od 23.X.2005 do 07.XI.2007 r. zasiadała we wiedeńskim Landtagu z ramienia Austriackiej Partii Socjaldemokratycznej. W okresie 07.XI.2007-27.X.2008 była członkinią Rady Narodowej. 18.XI.2008 r. wystąpiła z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Oburzyło ją kazanie kartyńskiego superintendenta, księdza Manfreda Sauera, wygłoszone podczas ekumenicznego pogrzebu prawicowego populisty Jörga Haidera, który zginął w wypadku. Stwierdziła, że hymny pochwalne na cześć Haidera wygłaszane podczas nabożeństw oraz brak reakcji władz kościelnych są bezpośrednią przyczyna jej decyzji. Pani Knoll rozwiodła się z mężem i jest związana z Ferdinandem Laciną, byłym ministrem finansów.