WŁADCZYNIE 750-1000

Gerberga Saksońska

Urodziła się w 913 r. Była najstarszą córką króla niemieckiego Henryka I Ptasznika z dynastii Ludolfingów i świętej królowej Matyldy.W 928 r. jej pierwszym mężem został Giselbert z Lotaryngii. Z tego związku pochodziła córka Albrada. W 939 r. jej mąż zmarł i Gerberga zawarła drugi związek małżeński z królem Francji Ludwikiem IV. Dzieciństwo przeżyło tylko troje dzieci tej pary: Lotar, Gerberga i Karol z Dolnej Lotaryngii. Ludwik IV zmarł 10.IX.954 r. Dzięki wsparciu Ottona I Wielkiego (brata matki) i staraniom samej Gerbergi oraz na króla Francji wybrany został Lotar. Zgodził się na to potężny Hugon Wielki, który w zamian za to wymusił na królowej przyznanie władzy w Akwitanii i Burgundii. W okresie małoletniości Lotara władzę regencyjną sprawowali do 956 r. królowa Gerberga i jej brat, arcybiskup Kolonii Brunon. Do końca życia była osobą wielce znaczącą w państwie i zapewniał mocny wpływ ludolfiński na politykę królestwa. W 951 r. została opatką klasztoru Notre-Dame w Laon, a w 959 r. - przełożoną w klasztorze Notre-Dame w Soissons. Zmarła 05.V.969 r.