WŁADCZYNIE 1-500

Gepaepyris

Była córką królowej Pontu Antonii Tryfajny i króla Tracjii Gajusza Juliusza Kotysa VIII. Wyszła za mąż za króla Bosporu Tyberiusza Juliusza Aspurgosa Filoromajosa. Ich dziećmi byli: Klaudiusz Mitrydates III (VIII) Filogermanik Filopatris i Tyberiusz Juliusz Kotys I Filokajsar Filoromajos Eusebes. Po śmierci męża, w latach 37-39, rządziła Bosporem w imieniu synów jako regentka.