WŁADCZYNIE 500-750

Genshō (680-748)

Imię książęce Hitaka. Była córką cesarzowej Gemmei i Kusakabe no miko oraz siostrzenicą cesarzowej Jitō. W 715 r. została 44 cesarzem Japonii po śmierci swej matki. W 720 r. stłumiła bunty plemienia Hayato. Trzy lata później podjęła, zakończoną połowicznym powodzeniem, politykę zasiedlemia nieużytków rolnych po zbiegłych chłopach. Za jej panowania ukazała się w 720 r. praca historyczna "Nihon Shoki". Abdykowała w 724 r. Była niezamężna.