PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010 

Gelane T. Zwane

Urodziła się w 1952 r. w rodzinie królewskiej. Pracowała jako urzędniczka w bankach oraz w Ministerstwie Skarbu. W 1996 r. król powołał ją do Konstytucyjnej Komisji Przeglądowej. Od 2003 r. (kiedy to została senatorką) do 30.III.2006 r. była zastępczynią przewodniczącego Senatu. Od 2004 do 2009 r. pełniła obowiązki wodza koNtjingila w regionie Shiselweni. Wcześniej pracowała w Komisji Przeglądu Konstytucji. Do Senatu mianował ją król. Od 30.III.2006 r. jest pierwszą kobietą-przewodniczącą Senatu w historii Suazi.