MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Gaositwe Kogakwa Tibe Chiepe

Urodziła się 20.X.1922 r. w Bechuanalandzie (obecnie Botswana). Była ambasadorem w Anglii, RFN, Francji, EWG, Danii, Norwegii i Nigerii w latach 1970-74. Potem zasiadała w rządzie na następujących stanowiskach: ministra handlu i przemysłu (1974-77), ministra górnictwa i zasobów naturalnych (1977-84), ministra spraw zagranicznych (1984-94) i ministra edukacji (1994-99). W 1999 r. zrezygnowała z posady rządowej po wyborach. Potem była obserwatorem Commonwealthu podczas wyborów w Zanzibarze.