WŁADCZYNIE 1081-1100

Gao

Urodziła się w 1031 r. w Meng w prowincji Haozhou. W 1047 r., uzyskawszy aprobatę cesarzowej Cao, została żoną następcy tronu. Rok później urodziła przyszłego cesarza Szen Tsunga. Oprócz niego mieli jeszcze siedmioro dzieci: trzech synów i cztery córki. Jeden syn i jedna córka zmarli w dzieciństwie. W 1063 r. jej mąż wstąpił na tron jako cesarz Jing Tsung. Po jego śmierci w 1067 r. następnym władcą został Szen Tsung. Matka nie zgadzała się z jego polityką reform, ale miała niewielki wpływ na rządy. Szen Tsung zmarł w 1085 r. Jego następcą został zaledwie 9-letni syn, Cze Tsung. Regencję w jego imieniu objęła cesarzowa Gao. Faktycznie władała jak cesarz i otrzymała niektóre jego prerogatywy. Rządziła do swej śmierci w 1093 r.