WŁADCZYNIE 1-500

Ganna

Była dziewiczą druidką. Po 78 r. została następczynią prorokini Weledy. Brała udział w rozstrzyganiu sporów, otaczano ją szacunkiem i poważaniem. Przed podjęciem ważnych decyzji dotyczących plemienia pytano ją o radę. Jej pozycja była tak wysoka, że została podjęta z honorami przez cesarza Domicjana (panował w latach 81-96).