WICEPREMIERZY 2001-10

Galina Nikołajewna Karelowa

Urodziła się 29.VII.1950 r. w Niżnej Saldzie w regionie swierdłowskim na Uralu. Ukończyła Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny w Uralskim Instytucie Politechnicznym. Jest doktorem nauk społecznych. W latach 1997-2003 była pierwszym wiceministrem pracy i rozwoju społecznego oraz przewodniczącą Komisji ds. Kobiet przy Radzie Federalnej. Niegdyś była wiceprzewodniczącą Regionalnej Rady Deputowanych Ludowych z Uralu. Od 24.IV.2003 r. do 09.III.2004 r. była wicepremierem Rosji ds. społecznych. Stanowisko to objęła po Walentynie Matwijenko. Od 09.III.2004 r. jest pierwszym wiceministrem zdrowia i rozwoju społecznego.