WŁADCZYNIE 1081-1100

Gaitelgrima

Była córką Guiomara IV, księcia Salerno, i Gemmy di Marsico, córki Landolfo hrabiego di Marsico. Jej siostrą była Siszelgajta z Salerno. W 1058 roku poślubiła Jordana I, księcia Kapui i hrabiego Aversy. W 1091 r., po śmierci męża, została regentką na tych terenach w imieniu synów: Ryszarda, Roberta i Jordana II. W 1091 r. została wygnana wraz z dziećmi z Kapui przez Lando IV. Schronili się w Aversie. W 1098 r. Ryszard, najstarszy syn Gaitelgrimy, odzyskał Kapuę. Drugim mężem Gaitelgrimy został Alfred, hrabia Sarno. Gaitelgrima zmarła po 1091 r.