KOBIETY-PREZYDENCI PAŃSTW NIEUZNAWANYCH

Gabrielle Pourchet

Urodziła się w 1906 r. Była żoną Georges'a Pourcheta, założyciela Wolnej Republiki Saugeais i jej pierwszego prezydenta w latach 1947-1968. W 1970 r. przeszła na emeryturę, lecz nadal pozostała aktywna społecznie i pomagała proboszczowi w chronieniu opactwa Norduin. W okresie 1972-31.VIII.2005 była prezydentem tej nieuznawanej republiki. Zmarła 31.VIII.2005 r. 28.I.2006 r. kolejnym prezydentem została jej córka, Georgette.