WICEPREMIERZY 2001-10

Gabriela Konevska-Trajkovska

Urodziła się 29.V.1971 r. W 1994 r. ukończyła prawo na Uniwersytecie Świętych Cyryla i Metodego w Skopje. Rok później zdobyła specjalizację z międzynarodowego prawa prywatnego w American Bar Association w Waszyngtonie. W 1997 r. uzyskała specjalizację z międzynarodowego prawa publicznego na kursie prowadzonym przez United Nation Office International Studies w Nowym Jorku. W tym samym roku zdobyła certyfikat Rady Europy z prawa europejskiego w Strasburgu. Dwa lata później skończyła prawnicze studia magisterskie na Uniwersytecie Świętych Cyryla i Metodego w Skopje.W 2004 r. uzyskała dyplom (ze statusem uniwersyteckim) na kursie integracji i prawa Unii Europejskiej prowadzonym przez Forum Europejskie w Alpbach w Austrii. 

Kariera zawodowa i polityczna:

1993-1995 dziennikarka w Państwowej Telewizji Macedońskiej,
1995-1997 prywatna praktyka adwokacka,
1997-2000 doradczyni ds. współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej w Międzynarodowym Departamencie Współpracy Celnej w Ministerstwie Finansów,
2000-2002 dyrektorka Centrum Regionalnego ds. Walki z Przestępstwami Ponadgranicznymi w Inicjatywie Europy Południowo-Wschodniej ds. Współpracy (SECI Initiative) w Bukareszcie w Rumunii,
2003-2004 kierowniczka sekretariatu Paktu Stabilizacyjnego na rzecz Europy Południowo-Wschodniej przy Inicjatywie Walki z Przestępczością Zorganizowaną,
I.2005-2006 osobista doradczyni polityczna dra Erharda Buska, koordynatora SECI w Wiedniu,
28.VIII.2006-26.VII.2008 wicepremier i minister ds. integracji europejskiej.

Należy do Wewnętrznej Macedońskiej Organizacji Rewolucyjnej – Partii Demokratycznej Macedońskiej Jedności Narodowej (VMRO-DPMNE). Mówi po angielsku, grecku, francusku, rumuńsku, niemiecku i bułgarsku. Zna także języki panujące na terenie Byłej Jugosławii.