GUBERNATORKI 2000-2001

Fusae Ota

Urodziła się 26.VI.1951 r. w Kure. W dzieciństwie przeniosła się z Kure do Toyohashi. W 1976 roku, po ukończeniu studiów ekonomicznych zaczęła pracę w Ministerstwie Handlu i Przemysłu, skąd odeszła w 1997 roku. Pracowała jako wysoka rangą urzędniczka w Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Energii. W 1995 r. była wicegubernatorem prefektury Okayama. Inne źródła mówią, że sprawowała tę funkcję w latach 1997-1999. W 1999 r. z powrotem miała pracować w macierzystym ministerstwie. Nie jest związana z żadną partią polityczną i nigdy nie miała żadnych bliskich krewnych w polityce lub w rządzie. Jest bezdzietną mężatką. Od dłuższego czasu miała ochotę uczestniczyć w pracach samorządu. Członkowie związków zawodowych i biznesmeni namówili ją do tego, aby ubiegała się o wybór gubernatora prefektury Osaka. 08.II.2000 r. została pierwszą w historii Japonii kobietą-gubernatorem. Działa na rzecz poprawy statusu kobiet w Osace poprzez "promowanie społeczeństwa opartego na równości płci". Jej sukces był tym większy, że Osaka jest największą gospodarką w Japonii. W III.2005 r. bez większego problemu została ponownie wybrana na swój urząd, zdobywając komfortową większość głosów. Swoją funkcję piastowała do 05.II.2008 r. Po zakończeniu drugiej kadencji odeszła na emeryturę.