WŁADCZYNIE 750-1000

Fujiwara no Kusuko

Była bardzo wpływową politycznie osobą w trakcie panowania swego męża, cesarza Heizei (806-809). Piastowała bardzo ważny urząd Nadzorczyni Dam Dworu. Jako taka odpowiadała za przekazywanie cesarskich dekretów i sama je często pisała. Heizei abdykował w 809 r., ale Kusuko chciała zostać cesarzową i konspirowała przeciw nowemu władcy, cesarzowi Soga. Ten zdymisjonował ją z wszystkich stanowisk. W 810 r. wraz z bratem Nakanari wznieciła powstanie mające na celu przywrócenie na tron Heizei. Zakończyło się ono niepowodzeniem, były cesarz został zmuszony do wstąpienia do klasztoru, Nakanari stracony, a Kusuko popełniła samobójstwo.