MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI
WICEPREMIERZY 2001-10 

Freya van den Bossche

Urodziła się 26.III.1975 r. Należy do Alternatywy Społeczno-Postępowej (SP. A). Jest matką dwóch córek: Ariane (1999-) i Billie (30.VI.2005-).

Wykształcenie:

1993-1995 prawo (bakalaureat) na Uniwersytecie Ghent,
1995-1999 nauki komunikacyjne (magisterium) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Ghent,
1996-1997 uczestniczka programu wymiany Socrates na Fakultecie Nauk Komunikacyjnych Uniwersytetu Amsterdamskiego.

Kariera zawodowa i polityczna:

1999-2000 Attachée odpowiedzialna za komunikację międzynarodową i narkotyki przy burmistrzu Ghent Franku Beke,
2000-2003 radna (Alderman) ds. edukacji w Ghent,
2003- federalna minister ds. zatrudnienia, ochrony konsumentów i stałego rozwoju i członkini federalnej Izby Deputowanych,
2004-2005 minister pracy,
17.X.2005-21.XII.2007 federalna wicepremier i minister budżetu,
11.I.2008- przewodnicząca
SP. A we Flandrii Wschodniej.