WŁADCZYNIE 500-750

Fredegunda (ok. 545-597)

Była niewolnicą na dworze Neustrii, kiedy zwróciła na siebie uwagę króla Chilperyka I i została jego kochanką, a potem być może trzecią żoną.  Namówiła władcę do oddalenia pierwszej żony Audovery. W 568 r. doprowadziła do śmieci drugiej żony Galswinthy, siostry Brunhildy, królowej Austrazji. Doprowadziło to do wieloletniej nienawiści między obiema kobietami. Stała także za śmiercią trzech synów Audowery. W 575 r. kazała zabić męża Brunhildy, Sigeberta z Austrazji. Po śmierci męża od 584 do 594 r. była regentką Neustrii w imieniu syna Chilperyka II. Prowadziła wojny także z królem Burgundii, Guntramem.