WŁADCZYNIE 1350

Filipa Plantagenet

Urodziła się 16.VIII.1355 r. jako jedyne dziecko Elżbiety de Burgh, 4-ej hrabiny Ulsteru, i Lionela z Antwerpii, 1-ego księciem Clarence i syna króla Anglii Edwarda III oraz królowej Filippy z Hainaut. Po śmierci matki 10.XII.1363 r. stała się 5-ą hrabiną Ulsteru. W 1368 r. opactwie Reading poślubiła Edmunda Mortimera, 3-ego hrabiego Marchii. Z tego związku pochodzili: Elżbieta Mortimer, Roger Mortimer, Filipa Mortimer, Edmund Mortimer i Jan Mortimer. Filipa owdowiała 27.XII.1381 r. Zmarła 05.I.1382 r.