WŁADCZYNIE 1081-1100

Filipa Matylda

Urodziła się około 1073 r. jako córka Wilhelma IV, hrabiego Tuluzy, margrabiego Prowansji oraz księcia Narbonne, i Emmy z Mortain. Po śmierci swoich braci stała się dziedziczką ojca. Według pewnych źródeł pierwszym mężem Filipy miał być król Aragonii  Sancho I Ramírez. Inne dokumenty mówią jednak, że jego drugą i ostatnią żoną była Felicja de Roucy. W 1088 r. mężem Filipy Matyldy został Wilhelm IX Trubadur, książę Akwitanii i Gaskonii oraz hrabia Poitiers. Wilhelm IV zmarł w 1094 r. Filipa Matylda została hrabiną Tuluzy. Jeszcze w 1094 r. została zdetronizowana przez swojego wuja - Rajmunda IV. Był on człowiekiem bardzo religijnym i zawsze chciał umrzeć w Ziemi Świętej - kiedy więc papież wezwał do pierwszej krucjaty, Rajmund jako pierwszy przyjął wezwanie. Był najstarszym i najbogatszym z krzyżowców. Opuścił Tuluzę w X.1096 r. i razem z dużą kompanią. Zignorował prośby sFilipy (prawowitej władczyni Tuluzy), żeby przekazać jej należną jej władzę, i został w hrabstwie swojego najstarszego syna - Bertranda, żeby on rządził w jego imieniu. Wiosną 1098 r. Filipa i Wilhelm wkroczyli do miasta Tuluzy nie tracąc ani jednego człowieka. W następnym roku urodził się tam ich pierwszy syn, Wilhelm X Święty. Potem mieli jeszcze sześcioro dzieci, m.in: Agnieszkę, Henryka, Rajmunda z Poitiers i Wilhelma (hrabiego Valentinois). W 1099/1100 r. książę Wilhelm IX zwrócił Tuluzę Bertrandowi i wyruszył na wyprawę krzyżową. Nieprzyjemnie zaskoczona Filipa i jej synek przenieśli się do Poitiers. Stamtąd rządziła Akwitanią jako regentka do 1102 r. w imieniu nieobecnego męża. Tam odkryła, że w jej pałacu mieszka kochanka Wilhelma, Dangerosa, wicehrabina (po mężu) Châtellerault. Filipa poprosiła o wsparcie swoich przyjaciół na dworze oraz Kościół. Nikt z możnych nie chciał jednak wystąpił przeciwko swojemu suwerenowi, a kiedy legat papieski Giraud (który był łysy) przekazał Wilhelmowi skargę żony i zażądał od niego odesłania Dangerosy Wilhelm odpowiedział: "Prędzej Ci włosy wyrosną na głowie niż oddalę od siebie wicehrabinę". Upokorzona księżna Filipa zdecydowała się w 1116 r. wstąpić do klasztoru w Fontevrault, tego samego do którego wcześniej udała się pierwsza żona Wilhelma, Ermengarda Andegaweńska. Obie kobiety serdecznie się zaprzyjaźniły. Filipa nie przebywała długo za furtą klasztorną. Zmarła już 28.XI.1118 r.