WŁADCZYNIE 316-1

Fila I

Była najstarszą córką Antypatra, jednego z wodzów Aleksandra Wielkiego. Miała jeszcze dwie siostry i brata Kasandra. Antypater był uważany za najmądrzejszego następcę Aleksandra a Fila odziedziczyła po nim rozum i zdolności. Diodor pisze, że ojciec radził się jej w ważnych sprawach, kiedy jeszcze nie była dorosła. Wydał ją za mąż za Kraterosa, który pomógł mu w zwycięstwie nad Grekami, którzy zbuntowali się przeciw Macedonii po śmierci Aleksandra. Po roku mąż Fili zginął w bitwie z Eumenesem, jednym z generałów Aleksandra. Z tego związku pochodził syn, Krateros. Drugim mężem Fili został w 321/320 r. p.n.e. Demetrios Poliokertes. Było to małżeństwo polityczne - jej teść Antygonos sprzymierzył się z jej ojcem. Niewiele wiadomo o życiu Fili w latach 315-301 p.n.e. W tym czasie zmieniły się sojusze polityczne i Antygonos oraz jego syn stali się przeciwnikami Kasandra, brata Fili. Plutarch w żywocie Demetriosa opisuje niezwykły takt i talenty dyplomatyczne Fili. Diodor pisze o jej przenikliwości i mądrości. Uspokoiła niepokoje w obozie rozmawiając z inicjatorami zamieszek z każdym indywidualnie i umiejąc do nich trafić. Pomagała ubogim wydać za mąż za własne środki ich córki i siostry, wstawiała się za niesłusznie skazanymi. Trwała przy mężu nawet w okresie ostrego konfliktu między nim a jej bratem. Jej właściwa działalność polityczna rozpoczęła się po 301 r. p.n.e., po rozstrzygającej los Antygonidów przegranej bitwie pod Ipsos. Zginął tam jej teść, Demetrios zdołał się uratować i zachował swoją flotę. Przed bitwą, w celu zdobycia sojusznika, zawarł w 303 r. p.n.e. małżeństwo z księżniczką Epiru, Deidameją. Fila doprowadziła jednak do zbliżenia Demetriosa z Seleukosem (generałem Aleksandra Wielkiego), który opanował część Azji. Spotkali się w Syrii w Rhossos i zawarli umowę ukoronowaną małżeństwem Seleukosa z córką Demetriosa i Fili, Stratonike. Niedługo potem Fila udała się z misją dyplomatyczną do Macedonii do Kasandra. Miała doprowadzić do złagodzenia napięcia, wynikłego z tego, iż Demetrios i Seleukos usunęli satrapę Cylicji. Przyczyniła się przez pertraktacje z Syrią i Macedonią do rozbicia dawnej koalicji skierowanej przeciw Antygonidom a zawartej w 301 r. p.n.e. Szczególne wpływy uzyskała wtedy, gdy Demetrios objął władzę w Macedonii po śmierci Kasandra. Panowali w Macedonii w latach 294-287 p.n.e. Nie był to jednak koniec walk o władzę. Demetrios został pokonany a Macedonię podzielono między Pyrrusa, króla Epiru i Lizymacha, satrapę Tracji. Małżonkowie schronili się w twierdzy Kasandrea, gdzie Fila, nie mogąc znieść klęski męża, popełniła samobójstwo zażywszy truciznę.