MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Felisa Josefina Miceli llega

Urodziła się w 1952 r. w Carlos Casares. Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Buenos Aires. 02.VI.2003 r. została prezesem Banku Narodowego. Wcześniej (1983-1987) była dyrektorem drugiego pod względem wielkości banku w Argentynie, Banco de la Provincia. 28.XI.2005 r. została pierwszą w historii Argentyny kobietą-ministrem gospodarki. 16.VII.2007 r. złożyła dymisję z powodu oskarżeń o korupcję. Jest mężatką i matką trojga dzieci: Hernana, Javiera i Gabrieli (z pierwszego małżeństwa).