MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Fatiha Mentouri

Urodziła się 25.I.1947 r. w Constantine. Jest doktorem ekonomii.

1972?-1978 kierowała projektem w Narodowej Kompanii Przemysłu Żelaznego i Stalowego,
1979 -1980 kierowniczka departamentu w Narodowym Banku Algierii,
1981?-1983 misja ekonomiczna przy ambasadzie Algierii w Paryżu (Francja),
1983?-1996 dyrektor studiów (szkoleń?) w Banku Centralnym, doradczyni dyrektora ds. zadłużenia zagranicznego i finansów,
1997 dyrektor generalna ds. finansów zagranicznych w Ministerstwie Finansów i wicegubernator Afrykańskiego Banku Rozwoju
1999?-2001 odpowiedzialna za misję przy prezydencie Algierii,
2001 wicegubernator Banku Algierii,
2002-2004 i 04.VI.2007-23.VI.2008 minister-delegat przy ministrze finansów odpowiedzialna za reformy finansowe.