WICEPREMIERZY 2001-10

Farida Szarahimowna Akbarowa

W przeszłości była wicegubernatorką Taszkientu.

2007-05.VI.2008 wiceprzewodnicząca państwowego Komitetu Kobiecego Uzbekistanu,
05.VI.2008- wicepremier i przewodnicząca państwowego Komitetu Kobiecego Uzbekistanu,
23.I.2010- członkini Senatu mianowana przez prezydenta.