GUBERNATORKI 2004-

Ewa Draus

Urodziła się 3 kwietnia 1960 r. w Kolbuszowej. Po ukończeniu socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1985), odbyła studia w zakresie nauk politycznych, socjologii i ekonomii na Wydziale Nauk Społecznych i Ekonomicznych przy Instytucie Katolickim w Paryżu (Institut Catholique de Paris, Faculte de Sciences Sociales & Economiques). Uzyskała także dyplom Mastere Ecole de Hautes Etudes Commerciales du Nord w Lille (1995), specjalizując się w zarządzaniu przedsiębiorstwami międzynarodowymi. Praktykę zawodową odbyła w administracji pracy, instytucjach pozarządowych oraz przedsiębiorstwach we Francji; natomiast staże szkoleniowe w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w Radzie Europy w Strasbourgu, w Międzynarodowym Biurze Pracy i Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Specjalizuje się w zakresie rynku pracy, polityki społecznej i polityki regionalnej. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych w krajach Unii Europejskiej. Współpracuje z warszawskim Przedstawicielstwem Banku Światowego i Organizacji Narodów Zjednoczonych, z zespołem analiz i koncepcji polityki regionalnej dla Polski oraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie w zakresie programowania funduszy strukturalnych dla Polski (Funduszu Społecznego). Pełniła m.in. funkcję dyrektora Instytutu Badań Marketingowych i Społecznych w Lublinie (1997-1999) oraz dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (2000-2003). Opublikowała kilkanaście raportów i rozpraw dotyczących problemów społecznych. Kończy doktorat z zakresu polityki regionalnej w Polsce. Nie jest członkinią Prawa i Sprawiedliwości, choć startowała z listy partii do europarlamentu w 2004 r. Od 30.XI.2005 do 29.XI.2007 r. była wojewodą podkarpacką. Draus jest panną, mieszka w Kolbuszowej.