SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 2001-

Eva Qamaniq Aariak

Urodziła się w Arctic Bay na terytorium Nunavut. Ma 5 sióstr i brata. W okresie 1999-XII.2004 była komisarzem ds. języków. Była reprterką w radiu CBC i w telewizji. Potem pracowała jako nauczycielka języka inuktitut w Pirurvik Centre w Iqaluit. Następnie założyła firmę Malikkaat sprzedającą sztukę i wyroby Inuitów. Była koordynatorką programu publikowania książek językowych w języku inuktitut w Baffin Divisional Education Council's. Pełniła tę funkcję jako prezes Regionalnej Izby Handlowej w Baffin oraz przewodnicząca Nunavut Film Development Corporation. W XII.2007 r., po rezygnacji Johnny'ego Kusugaka, została p.o. komisarza ds. języków. 27.X.2008 r. odbyły się trzecie wybory do Zgromadzenia Legislacyjnego terytorium Nunavut. Pani Aariak startowała z powodzeniem z okręgu wyborczego Wschodni Iqaluit. Jest jedyną kobietą w parlamencie. W Nunavut nie działają partie polityczne. Całe terytorium podzielone jest na 19 jednomandatowych okręgów wyborczych, w których wybierani są przedstawiciele do terytorialnego Zgromadzenia Legislacyjnego - teritorial Legislative Assembly. Spośród tych 19 osób w wyniku wewnętrznych decyzji wybierane są osoby premiera i marszałka Zgromadzenia. Następnie spośród pozostałych 17 deputowanych tworzony jest gabinet. 19.XI.2008 r. Eva Qamaniq Aariak została pierwszą kobietą-premierem terytorium Nunavut. Ma dorosłą córkę.