WŁADCZYNIE 1-500

Flawia Aurelia Euzebia

Urodziła się w Tesalonice (dzisiejszych Salonikach). Jej ojciec był prawdopodobnie konsulem w 347 r., a bracia Euzebiusz i Hypatiusz piastowali ten urząd w 359 r. Zimą 352/353 r. Euzebia poślubiła cesarza rzymskiego Konstancjusza II. Nowa cesarzowa była piękna, znakomicie wykształcona i cnotliwa. Szybko zyskała wpływ na męża i jego politykę. Najwyższe urzędy zostały obsadzone przez jej krewnych i przyjaciół. Cesarzowa wspierała arian. W 355 r. doprowadziła do wyboru Juliana Apostaty na stanowisko cezara. Chodziły pogłoski, że otruła w 357 r. żonę Juliana, Helenę. Cesarzowa Euzebia zmarła bezpotomnie w 360 r. jako dwudziestokilkuletnia kobieta.