WŁADCZYNIE 316-1

Eurydyka II-Adeja (337-317)

Była córką Kynane, przyrodniej siostry Aleksandra Wielkiego, i Amyntasa IV, króla Macedonii. Była wpływowa politycznie w trakcie panowania swego męża, Filipa Arridajosa (322-319 p.n.e.), a w latach 319-317 de facto współrządziła Macedonią wraz z Nikanorem. Walczyła o władzę z Olimpias I, matką Aleksandra Wielkiego. Olimpias I bała się, że Eurydyka II na trwałe uzyska wpływy w Macedonii i rzuciła do walki wojska epirockie pod wodzą Eakidesa. W decydującej bitwie na granicy Macedonii obie rywalki wystąpiły w boju. Wojska Eurydyki II i Arridajosa na widok Olimpias I przeszły na jej stronę. Przez wiele dni więziła ich, a potem kazała zamordować Arridajosa i zmusiła Eurydykę II do popełnienia samobójstwa.