WŁADCZYNIE 1300

Eufrozyna Mazowiecka

Źródła jej współczesne nazywają ją Eufrazją lub Eufrozją. Urodziła się w 1292 r. jako córka księcia płockiego Bolesława II Mazowieckiego i Kunegundy Czeskiej, córki króla Czech Przemysła Ottokara II. Około 1306 r. wyszła za mąż za księcia oświęcimskiego Władysława I. Ich dziećmi byli: Jan I Scholastyk, Anna i nieznana z imienia druga córka). Władysław I zmarł między 15.XII.1321 r. a 15.V.1324 r. Po jego śmierci Eufrozyna rządziła księstwem oświęcimskim wraz z synem Janem I Scholastykiem jako regentka. Ich współrządy trwały co najmniej do 14.XI.1328 r. lub do końca życia księżnej. Eufrozyna zmarła 26.XII.1328 lub 1329 r.