WŁADCZYNIE 1081-1100

Eufemia Węgierska

Urodziła się ok. 1045/1050 r. jako córka króla Węgier Beli I i Ryksy, córki króla Polski Mieszka II. Przed 1087 r. wyszła za mąż za księcia Moraw, Ottona I. Miała z nim dwóch synów: Światopluka i Ottona II. Po śmierci męża, w 1087 r., rządziła do 1090 r. jako regentka. Zmarła 02.IV.1111 r.