WŁADCZYNIE 1400

Eufemia Mazowiecka

Urodziła się między 1395 r. a 1398 r. jako córka księcia mazowieckiego Siemowita IV i Aleksandry Olgierdówny, siostry Władysława II Jagiełły. Według Jana Długosza odznaczała się wdziękiem kobiecym, nazywana była Ofką. 26.XI.1412 r. poślubiła za dyspensą papieską (pomiędzy nią a przyszłym mężem istniał trzeci stopień pokrewieństwa) księcia cieszyńskiego Bolesława I. Ślub odbył się najprawdopodobniej w Wiślicy przy obecności króla Polski Władysława II Jagiełły i matki panny młodej. Eufemia z Mazowsza do księstwa cieszyńskiego przeniosła system kancelaryjny. W 1424 r. wraz z mężem uczestniczyła w koronacji czwartej żony Władysława Jagiełły, Zofii Holszańskiej. Dziećmi Eufemii i Bolesława byli: Wacław I, Władysław, Przemysław II, Bolesław II i Aleksandra.Księżna owdowiała 06.V.1431 r. Po śmierci męża rządziła księstwem cieszyńskim wraz z synami. Ze względu na zadłużenie w 1438 r. sprzedała Cieszynowi prawa mennicze. Przy jej pośrednictwie w 1435 r. Wacław I zawarł z Polską układ o zwalczaniu rozboju na pograniczu. Eufemia udzieliła również zgody Wacławowi na sprzedaż księstwa siewierskiego Zbigniewowi Oleśnickiemu, biskupowi krakowskiemu. Nastąpiło to 24.XII.1442.r.

Dopóki księżna żyła, księstwo cieszyńskie zachowywało jedność. Po jej śmierci nastąpił formalny jego podział między synów: Przemysława II i Bolesława II. Zmarła przed 17.IX.1447 r. Przypuszczalnie została pochowana w klasztorze dominikanów cieszyńskich, w którym to wcześniej spoczęły zwłoki jej męża.