WŁADCZYNIE 1400

Eufemia Mazowiecka

Urodziła się najpóźniej w 1352 r. jako córka księcia mazowieckiego Siemowita III i Eufemii Opawskiej. Przed VI.1366 r. poślubiła księcia opolskiego Władysława Opolczyka. Z tego związku pochodziły trzy córki: Katarzyna Opolska, Jadwiga i Eufemia. Eufemia wspierała męża w jego działalności politycznej. Ten zapisał jej dobra wienne na Śląsku Prudnik i Krzeszów. 26.X.1393 r. zapisał jej dożywotnio wszystkie posiadane przez siebie dobra, z wyjątkiem ziemi dobrzyńskiej i Kujaw. Księżna owdowiała 18.V.1401 r. Jako wdowa rezydowała w Opolu, a potem w Głogówku. Zmarła między 21.VI.1418 a 09.XII.1424 r.