WŁADCZYNIE 1400

Eufemia II

Była córką Aleksandra Leslie, hrabiego Ross, i Izabeli Stewart. Eufemia była w latach 1402-1415 hrabiną Ross. W 1415 r., za namową swego macierzystego dziadka, księcia Albany Roberta Stewarta, oddała hrabstwo w ręce swego wuja Jana, hrabiego Buchan. Nie zgodziła się z tym jej ciotka (siostra ojca) Mariota, która zaczęła walczyć o swoje prawa. Eufemia wycofała się do opactwa Świętej Marii w North Berwick. Niektóre źródła podają, że była zdeformowana fizycznie - miała garba.