PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Erika Forster-Vannini

Urodziła się 27.II.1944 r. w Zurychu. Ma dwie siostry. W przeszłości pracowała jako członkini obsługi lotniczej w liniach lotniczych Swissair oraz w Departamencie Finansowym firmy Forster Rohner AG w Sankt Gallen. Pełniła funkcję rzeczniczki Fundacji na rzecz Mobilnej Komunikacji i Środowiska. Od 2008 r. jest niezależną konsultantką ds. strategii i komunikacji. Należy do Radykalno-Demokratycznej Partii Szwajcarii (FDP).

1977-1988 członkini rady miejskiej Sankt Gallen,
1982 przewodnicząca rady miejskiej Sankt Gallen,
1988-1995 członkini parlamentu kantonu Sankt Gallen,
1994-1995 przewodnicząca parlamentu kantonu Sankt Gallen,
1995- członkini federalnej Rady Kantonów,
2003- wiceprzewodnicząca frakcji parlamentarnej FDP,
2007-XII.2008 druga wiceprzewodnicząca Rady Kantonów,
XII.2008-23.XI.2009 pierwsza wiceprzewodnicząca Rady Kantonów,
23.XI.2009-2010 przewodnicząca Rady Kantonów.

Jej mężem jest przedsiębiorca tekstylny Ueli Forster, z którym ma czworo dzieci i dwoje wnucząt.