PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010 
KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2004- 

Ene Ergma

Urodziła się 29.II.1944 r. w Rakvere w Estonii. 
EDUKACJA:
Ukończyła Wydział Fizyki na Uniwersytecie w Tartu i Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym.
1972 dr nauk matematycznych i fizycznych w Instytucie Astronomii na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym,
1984 dr nauk matematycznych i fizycznych w Instytucie Badań Kosmicznych w Moskwie,

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:
1972 wykładała fizykę i matematykę w Instytucie Astronomii na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym,
1984 dr nauk matematycznych i fizycznych w Instytucie Badań Kosmicznych w Moskwie, dysertacja “Unstable Thermonuclear Burning at Late Stages of Stellar Evolution”,
1988 wykładowczyni (profesor) astrofizyki w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Uniwersytecie w Tartu,
1990 wykładowczyni w Komitecie Wyższych Ocen,
1994 wizytująca wykładowczyni w Akademii Nauk w Göttingen,
1997 członkini Estońskiej Akademii Nauk,
1999-2003 wiceprzewodnicząca Estońskiej Akademii Nauk

KARIERA:
1972 -1974 Instytut Fizyki i Astronomii Estońskiej Akademii Nauk,
1974 -1988 Rada Astronomiczna w Akademii Nauk ZSRR w Moskwie,
1988- wykładowczyni (profesor) astrofizyki w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Uniwersytecie w Tartu,
2002- członkini Unii na rzecz Republiki "Res Publica",
2003- członkini Riigikogu (parlamentu),
31.III.2003-23.III.2006
i 02.IV.2007- przewodnicząca Zgromadzenia Państwowego i zastępczyni prezydenta państwa,
23.III.2006-02.IV.2007 druga wiceprzewodnicząca Riigikogu,
28.VIII.2006 kandydatka na prezydenta Estonii - w pierwszej turze uzyskała 65 głosów (do zdobycia prezydentury zabrakło jej 3).

Jest niezamężna. Bez powodzenia ubiegała się o stanowisko rektora Uniwersytetu w Tartu. 02.IV.2007 r. jej pierwszą zastępczynią w roli przewodniczącej parlamentu została Kristiina Ojuland , była minister spraw zagranicznych. Mówi po estońsku, angielsku, rosyjsku i polsku.