WŁADCZYNIE 1100

Emma

Urodziła się około 1185 r. Była krewną Arnulfa, patriarchy Jerozolimy. Jej pierwszym mężem był Eustachy I Garnier, pan Cezarei i Sydonu. Ich dziećmi byli: bliźniacy Eustachy II (pan Sydonu) i Walter I (pan Cezarei) oraz Agnieszka. Eustachy I zmarł 15.VI.1123 r. Emma została regentką Cezarei w imieniu syna Waltera I. Jeszcze w tym samym roku wyszła za mąż za Hugona II Le Puiset, hrabiego Jaffy. Zmarła po 1130 r.